ІНФОРМАЦІЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНИХ/ДІЮЧИХ КЛІЄНТІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ДІЮЧИХ КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ (СПОЖИВАЧІВ)

Шановний клієнте.

У відповідності до вимог ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (з урахуванням Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами Споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування», затвердженого Постановою Правління НБУ 05.10.2021 року № 100) повідомляємо Вас про наступне:

Актуальна та достовірна інформація про діяльність
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ»
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» (скорочене найменування: ТОВ «СІМПЛ МАНІ»)
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, будинок 75
Реквізити: рахунок IBAN: UA 39 300528 0000026509455000578 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)
Контактний номер телефону: (044) 221-05-19
Адреса електронної пошти та адреса, за якою приймаються скарги клієнтів: info@simplemoney.com.ua

04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, будинок 75
Веб-сайт: https://smoney.com.ua/
Відомості про відокремлені підрозділи, місця надання страхових послуг:  Відсутні
Відомості про склад органів управління та перелік керівників:  Виконавчий орган ТОВ «СІМПЛ МАНІ» :
Директор-Туз Олена Володимирівна
Наглядова рада в ТОВ «СІМПЛ МАНІ» не створювалась.
Розмір часток у статутному капіталі ТОВ «СІМПЛ МАНІ», що знаходяться у власності членів його виконавчого органу:  Розмір частки у статутному капіталі ТОВ «СІМПЛ МАНІ» Директора ТОВ «СІМПЛ МАНІ» Туз Олени Володимирівни-90 %
Відомості про структуру власності:  Можна ознайомитись за посиланням.
Відомості про фінансові показники діяльності ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:  Можна ознайомитись за посиланням: в Розділі «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» («Річна фінансова звітність» (обирається за відповідний рік)
Відомості про державну реєстрацію ТОВ «СІМПЛ МАНІ»:  Дата запису: 12.11.2015 року,
номер запису: 10741020000056992.
Ідентифікаційний код: 40117839.
Інформація щодо включення
ТОВ «СІМПЛ МАНІ» до Державного реєстру фінансових установ:
  Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 680 від 24.12.2015 р.
, Дата державної реєстрації - 12.11.2015 року.

ТОВ «СІМПЛ МАНІ» внесене до Державного реєстру фінансових установ Розпорядженням Комісії від 24.12.2015 р. № 3457 (реєстраційний номер: 13103271).
Інформація про наявність в
ТОВ «СІМПЛ МАНІ» права на надання страхових послуг:
  30 травня 2017 року ТОВ «СІМПЛ МАНІ» отримало Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.05.2017 №2098)
31 травня 2018 року ТОВ «СІМПЛ МАНІ» отримало Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.05.2018 №814)
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до ТОВ «СІМПЛ МАНІ»:  Відсутні
Рішення про ліквідацію/припинення   ТОВ «СІМПЛ МАНІ»:
Не перебуває у процесі припинення (ліквідації)
Контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «СІМПЛ МАНІ»:  Національний банк України:
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел. 0 800 505 240
адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Email: nbu@bank.gov.ua
сайт: https://bank.gov.ua/
Механізм захисту прав Споживачів
ТОВ «СІМПЛ МАНІ», при наданні фінансових послуг Споживачам, дотримується всіх нормативно-правових актів у сфері захисту прав Споживачів, є небайдужим до прав своїх Споживачів та зацікавлене у вирішенні поставлених Споживачами питань. Також, ТОВ «СІМПЛ МАНІ» вважає за потрібне на кожному етапі розгляду звернень повідомляти Споживачів про їх права, та про те, що ТОВ «СІМПЛ МАНІ» здійснює розгляд звернень (пропозицій, зауважень, заяв, скарг) Клієнтів (юридичних та фізичних осіб) відповідно до норм чинного законодавства України та затвердженого в ТОВ «СІМПЛ МАНІ» Порядку розгляду ТОВ «СІМПЛ МАНІ» звернень (скарг).
Клієнт має право особисто або через уповноважену на це іншу особу подавати (надсилати) до ТОВ «СІМПЛ МАНІ» звернення, що стосуються діяльності ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та/або його працівників.
Споживачі мають вільний доступ до інформації про фінансові послуги, що розміщена на сайті ТОВ «СІМПЛ МАНІ», а також у місцях надання послуг.
Будь-які питання що виникли у Клієнта вирішуються:
1) У досудовому порядку шляхом усного або письмового звернення, яке надсилається на адресу електронної пошти: info@simplemoney.com.ua, надсилається або подається безпосередньо за адресою місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, будинок 75, або надається за номером телефону (044) 221-05-19.
З метою захисту прав Споживачів фінансової послуги, для розгляду заяв, зауважень, пропозицій та скарг ТОВ «СІМПЛ МАНІ» створено відповідну компетентну комісію, що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, будинок 75, тел. (044) 221-05-19, info@simplemoney.com.ua.
Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».
За результатом розгляду скарг ТОВ «СІМПЛ МАНІ» направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача/Клієнта або відхилення (як повністю так і в частині). Офіційне листування зі Споживачами здійснюється ТОВ «СІМПЛ МАНІ» на підставі офіційних звернень, оформлених згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».
2) Якщо Споживач не погоджується з рішенням, прийнятим за його зверненням/скаргою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом звернення до Регулятора - через офіційне Інтернет- представництво Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240, адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601, Email: nbu@bank.gov.ua, сайт: https://bank.gov.ua/,
та/або Орган з питань захисту прав споживачів:
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Адреса: 03151, м.Київ, Солом'янський район, вул. Волинська, будинок 12,
Тел.: +38(044) 486-54-86.
3) Також, в окремих спірних випадках, вирішення питання може відбуватись у судовому порядку. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду за місцезнаходженням ТОВ «СІМПЛ МАНІ» або за адресою зареєстрованого місця проживання Споживача (у разі пред’явлення позову про захист прав Споживачів).
Врегулювання спірних питань можливе шляхом усних та письмових переговорів, консультацій у телефонному режимі.
Усі спори, які виникають між Споживачем та ТОВ «СІМПЛ МАНІ», по укладеним Договорам про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4) При наданні фінансової послуги ТОВ «СІМПЛ МАНІ» додержується вимог законодавства щодо захисту прав Споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту) у вигляді Паспорту споживчого кредиту.
Інформація про посередників: Можна ознайомитись за посиланням:
https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» (ПЕРЕЛІК ПОВІРЕНИХ (АГЕНТІВ), З ЯКИМИ СПІВПРАЦЮЄ ТОВ «СІМПЛ МАНІ»).

Відомості про наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

У ТОВ «СІМПЛ МАНІ» гарантійні фонди, компенсаційні схеми відсутні.
Наявність гарантійних фондів або компенсаційних схем законодавством не передбачено.
Перелік послуг та продуктів, що надаються ТОВ «СІМПЛ МАНІ», порядок та умови їх надання: Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Згідно з поданою Заявою- Анкетою Споживачу буде запропоновано кредит на запитуваних Споживачем та погоджених ТОВ «СІМПЛ МАНІ» умовах.
Детальний порядок та умови надання кредиту передбачені Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, Правилами про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту розміщені за посиланням:
https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ» обираються відповідні чинні редакції відповідних документів).
Послуга з надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту надається як Споживачам так і Клієнтам, які надали ТОВ «СІМПЛ МАНІ» необхідні дані та документи, що вимагаються ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та оцінка платоспроможності/кредитоспроможності яких відповідає критеріям визначеним ТОВ «СІМПЛ МАНІ», зокрема:
-Споживачам шляхом укладення Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту за особистої присутності Споживача (представника);
-Клієнтам (юридичним особам, фізичним особам- підприємцям) шляхом укладення Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (для юридичних осіб) за особистої присутності уповноважених осіб.
У разі ненадання Споживачем/Клієнтом документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами ТОВ «СІМПЛ МАНІ», ТОВ «СІМПЛ МАНІ» має право відмовити такому Споживачу/Клієнту в укладенні Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту. ТОВ «СІМПЛ МАНІ» має право відмовити Споживачу/Клієнту в укладенні Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій.
ТОВ «СІМПЛ МАНІ» пропонує кредити у безготівковій формі без застави на особисті потреби на умовах терміновості, повернення, платності, з фіксованою процентною ставкою за користування кредитом. При цьому, до складу загальної вартості кредиту не включаються додаткові платежі за послуги третіх осіб (страховиків, нотаріуса, оцінювача, депозитарія і т.ін.).
Для споживчих кредитів здійснення оцінки майна не передбачається, оскільки кредит надається без забезпечення.
Істотні умови Договору надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту Фінансова послуга ТОВ «СІМПЛ МАНІ» надається на підставі Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Строк дії Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту встановлюється за домовленістю Сторін (ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та Споживача/Клієнта) індивідуально, відповідно до Правил про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджених ТОВ «СІМПЛ МАНІ», обраних умов кредитування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії кредитного договору.
Мінімальний строк дії Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту складає 6 місяців.
Процентна ставка, встановлена Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, є фіксованою та не може бути збільшеною без письмової згоди Споживача.
До фінансової послуги, що пропонується ТОВ «СІМПЛ МАНІ», не застосовуються гарантійні фонди або компенсаційні схеми.
Споживач має право:
- відмовитись від укладеного Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту протягом 14 календарних днів з дня його укладення у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування", за умови протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту Споживач зобов’язаний повернути ТОВ «СІМПЛ МАНІ» грошові кошти, одержані згідно з цим Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою умовами відповідного Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
- частково або в повному обсязі достроково повернути кредит, розірвати Договір про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту або припинити його дію в порядку передбаченому чинним законодавством та/або Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту. При поверненні кредиту повністю або частково, в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів Споживачу необхідно письмово повідомити ТОВ «СІМПЛ МАНІ», повернути суму отриманого кредиту та сплатити проценти за період фактичного користування кредитом. Повернення кредиту здійснюється у національній валюті України шляхом здійснення переказу через касу у будь-якого банку на території України. ТОВ «СІМПЛ МАНІ» гарантує дотримання законодавства з питань захисту прав споживачів у спосіб, передбачений чинним законодавством України.
Всі зміни та доповнення до Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту вносяться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін шляхом укладання (підписання) додаткових угод до Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, що є його невід’ємними частинами. Сторона, яка вважає за необхідне змінити та/або доповнити Договір про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, письмово надсилає пропозицію про це іншій Стороні. Сторона, що отримала пропозицію про зміну чи доповнення Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, протягом 10 (десяти) робочих днів письмово повідомляє Сторону, що ініціювала внесення змін, про результати розгляду її пропозиції. У випадку, якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни або доповнення Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, останній продовжує діяти на погоджених в ньому умовах або може бути достроково припинений в порядку, визначеному в цьому Договорі про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Затверджені форми примірних Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (умови Договорів, порядок їх укладання), що укладаються ТОВ «СІМПЛ МАНІ» зі Споживачами/Клієнтами: розміщені за посиланням:
 https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ» обирається відповідна редакція).
Затверджені внутрішні Правила про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «СІМПЛ МАНІ»: розміщені за посиланням: 
https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ» обирається відповідна редакція).
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ, ЦІНУ/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ, ВИНАГОРОДУ), ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ
(загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Споживач/Клієнт, або якщо конкретний розмір не може бути визначений- порядок визначення таких витрат):
Вартість послуги з надання кредиту (розмір процентів за користування кредитом, сукупна вартість кредиту з урахуванням суми нарахованих процентів) буде повідомлено Споживачу/Клієнту перед укладенням Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту особисто та / або шляхом розміщення відповідної інформації у особистому кабінеті Споживача на сайті ТОВ «СІМПЛ МАНІ».
Ціни/тарифи, вартість фінансових послуг: Визначаються залежно від обраних Споживачем умов позики, діючої програми лояльності, акційних пропозицій, актуальної базової процентної ставки за позикою, та є доступними для ознайомлення на веб-сайті ТОВ «СІМПЛ МАНІ».

Витрати для Споживача: загальна сума витрат за кредитом складається виключно з суми процентів, що нараховуються ТОВ «СІМПЛ МАНІ» за користування кредитом, відповідно до умов Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Для Споживача відсутні інші витрати (комісії та інші платежі), пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, в тому числі витрати за додаткові та супутні послуги, що надаються третіми особами).
База розрахунку платежів (суми, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суми наданого кредиту, суми непогашеного кредиту тощо):
- Проценти за 1-й день розраховуються в процентах в день від суми наданого кредиту за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та включається до загальної суми кредиту;
- Річний процент розраховується у процентах річних від залишку заборгованості по кредиту, починаючи з другого дня користування кредитом (включно) до кінця строку, на який надається кредит за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та встановлюється у розмірі, що відповідає періоду часу в один рік, але нараховується щомісячно.
- Щомісячний процент розраховується в процентах в місяць від загальної суми наданого кредиту за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Нарахування процентів за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Для розрахунку використовується умовна кількість днів у році – 360, у місяці – 30.

Орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту відображаються в Договорі та Паспорті споживчого кредиту, ознайомитися з яким Споживач має право до укладення Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.

Вартість фінансової послуги (проценти за користування кредитом) не включає податки. Отримання, повернення кредиту, сплата процентів не передбачають для Споживача зобов’язань щодо сплати податків та зборів до бюджету.

Сукупна вартість кредиту залежить від суми кредиту та бажаного строку користування кредитом.

Перелік різновидів споживчих кредитів (перелік діючих в Товаристві видів продуктів для Споживачів) розміщений за посиланням: https://smoney.com.ua/files/perelik_diuchih_kreditnih_produktiv_01.10.2022.pdf

Приклад розрахунку витрат Споживача:
Якщо споживач 01.10.2022 року бажає отримати кредит на умовах продукту «ТАС Особливий» на суму 10 000,00 грн. на 6 місяців, умови кредитування для споживача будуть мати наступні значення:
Загальна сума кредиту 12 500 грн (збільшена на суму процентів за перший день користування, що підлягають сплаті за рахунок кредиту).
Строк кредиту – 6 місяців, періодичність сплати за графіком платежів - щомісячно, кількість платежів – шість. Ануїтет.
Проценти за перший день користування кредитом – 25% в день, що мають бути сплачені в день отримання кредиту за рахунок кредиту.
Розрахунок процентів за перший день користування кредитом: 10 000,00 грн. * 25 % в день (9125% річних) * 1 день = 2 500,00 грн;
Проценти за всі наступні дні користування кредитом починаючи з другого дня – 70,27% річних, що сплачуються щомісячно у сумі та строки встановлені в графіку платежів:
Сума щомісячного платежу в 1-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 1-й місяць: 12 500,00 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 731,98 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 1-му місяці: 2531,00 грн. - 731,98 грн. = 1799,02 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 1-му місяці = 12500,00 грн. - 1799,02 грн. = 10 700,98 грн.
Сума щомісячного платежу в 2-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 2-й місяць: 10 700,98 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 626,63 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 2-му місяці: 2531,00 грн. - 626,63 грн. = 1904,37 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 2-му місяці = 10 700,98 грн. - 1904,37 грн. = 8 796,61 грн.
Сума щомісячного платежу в 3-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 3-й місяць: 8 796,61 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 515,11 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 3-му місяці: 2531,00 грн. - 515,11 грн. = 2015,89 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 3-му місяці = 8796,61 грн. - 2015,89 грн. = 6780,72 грн.
Сума щомісячного платежу в 4-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 4-й місяць: 6780,72 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 397,07 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 4-му місяці: 2531,00 грн. - 397,07 грн. = 2133,93 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 4-му місяці = 6780,72 грн. - 2133,93 грн. = 4646,79 грн.
Сума щомісячного платежу в 5-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 5-й місяць: 4646,79 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 272,11 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 5-му місяці: 2531,00 грн. - 272,11 грн. = 2258,89 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 5-му місяці = 4646,79 грн. - 2258,89 грн. = 2387,90 грн.
Сума щомісячного платежу в 6-му місяці – 2527,73 грн.
Розрахунок процентів за 6-й місяць: 2387,90 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 139,83 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 6-му місяці: 2527,73 грн. - 139,83 грн. = 2387,90 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 6-му місяці = 2387,90 грн. - 2387,90 грн. = 0 грн.
Загальна сума сплачених процентів починаючи з другого дня складе: 731,98 грн. + 626,63 грн. + 515,11 грн. + 397,07 грн. + 272,11 грн. + 139,83 грн. = 2 682,73 грн.
Загальна сума до сплати складе: 10 000, 00 грн. (кредит) + 2 500,00 грн. (проценти за перший день користування кредитом) + 2 682,73 грн. (проценти починаючи з другого дня користування кредитом) = 15 182,73 грн.
Інформація про дві послуги з надання споживчого кредиту одного різновіду (їх істотні характеристики)

Інформація про кредитні продукти ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг:
ТАС Особливий
ТАС ВІП

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії визначаються: Умовами окремих Акцій
Витрати для Клієнта, який не являється Споживачем – юридичної особи, фізичної особи-підприємця):
-загальна сума витрат складається з процентів та/або плат, комісій, що нараховуються до умов Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (для юридичних осіб).
-розмір процентної ставки, розмір плат та комісій, визначаються умовами Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (для юридичних осіб). Процентна ставка є фіксованою на весь строк дії Договору.


ДО УВАГИ!

Додаткові фінансові послуги, пов’язані з наданням кредиту ТОВ «СІМПЛ МАНІ», не надаються

ТОВ «СІМПЛ МАНІ» забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

ТОВ «СІМПЛ МАНІ» має право вносити зміни до укладених зі Споживачами Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту тільки за згодою Сторін.

Законодавством не передбачено стягнення податків та зборів при отриманні споживчого кредиту, його поверненні та сплаті процентів.

Переваги та недоліки пропонованих схем кредитування:
Для ознайомлення з перевагами та недоліками запропонованих кредитних продуктів ТОВ «СІМПЛ МАНІ» просимо перейти за посиланням:
https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих ТОВ «СІМПЛ МАНІ» умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів фінансових установ.
Державний реєстр фінансових установ Інтернет-представництва Національного банку за посиланням: https://kis.bank.gov.ua/

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації ТОВ «СІМПЛ МАНІ».

ТОВ «СІМПЛ МАНІ» звертає увагу Споживачів, що можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного Споживачем способу сплати. При сплаті заборгованості за кредитом (повернення кредиту, сплата процентів, пені) Споживач нестимете додаткові витрати у вигляді винагороди банку або іншої фінансової установи, яка забезпечує здійснення переказу коштів, згідно з тарифами вказаних фінансових установ.

Інформація щодо бюро кредитних історій, до якого ТОВ «СІМПЛ МАНІ» передається інформація для формування кредитних історій Позичальників (суб’єктів кредитної історії): ТОВ «УБКІ» (ідентифікаційний код 33546706).
Місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Київ, Україна, 01001. Адреса для кореспонденції: а/с 7566, м. Дніпро, Україна, 49300. Офіційна веб-сторінка: https://www.ubki.ua/

ПрАТ «ПВБКІ» (ідентифікаційний код 33691415).
Місцезнаходження: вул. Євгена Сверстюка, буд. 65, м. Київ, Україна, 02002. Адреса для кореспонденції: вул. Євгена Сверстюка, буд. 65, м. Київ, Україна, 02002
Офіційна веб-сторінка: https://www.pvbki.com/
Умови, за яких ТОВ «СІМПЛ МАНІ», як Кредитодавець, здійснює відступлення права вимоги за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту новому кредитору: ТОВ «СІМПЛ МАНІ» може здійснювати відступлення права грошової вимоги за укладеним Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту у випадку допущення Споживачем прострочення виконання грошових зобов’язань.
У результаті відступлення права вимоги ТОВ «СІМПЛ МАНІ» відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» зобов’язане протягом 10 робочих днів з дати відступлення повідомити про це Споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 цього Закону.
Умови, за яких ТОВ «СІМПЛ МАНІ» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за Договором надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту новому кредитодавцю за посиланням.

При цьому, ТОВ «СІМПЛ МАНІ» залишає за собою право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості відповідно до умов укладеного Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та чинного законодавства України одразу після допущення Позичальником прострочення виконання зобов’язань.
Станом на сьогодні ТОВ «СІМПЛ МАНІ» не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.
Інша інформація, право на отримання якої визначено законом Розміщена у вільному доступі на веб-сайті ТОВ «СІМПЛ МАНІ» за посиланням : https://smoney.com.ua/ та у відкритих державних реєстрах
Про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них):
Порядок захисту персональних даних визначається ТОВ «СІМПЛ МАНІ» самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», внутрішніх політик та Порядку (правил) обробки персональних даних. Захист персональних даних полягає у вжитті заходів, спрямованих на недопущення незаконного розголошення отриманих персональних даних, в тому числі запобігання протиправним діям:
1) Обмеження та визначення кола працівників, що мають доступ до персональних даних.
2) Недопущення розголошення працівниками ТОВ «СІМПЛ МАНІ» персональних даних, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, під час роботи в ТОВ «СІМПЛ МАНІ» та після звільнення, крім випадків, передбачених законом.
3) Технологічний захист від несанкціонованого доступу та поширення персональних даних, в тому числі антивірусний захист інформаційних систем, захист від втручання третіх осіб в інформаційні системи ТОВ «СІМПЛ МАНІ».
4) Захист приміщень ТОВ «СІМПЛ МАНІ».
5) Авторизований доступ до всіх інформаційних систем ТОВ «СІМПЛ МАНІ».
6) Поширення персональних даних лише у випадках, на підставах та в обсязі, визначеному в законодавстві.
7) Запобігання обробки надмірної інформації.
8) Навчання працівників Товариства, з питань вимог до обробки та захисту персональних даних.
ТОВ «СІМПЛ МАНІ» також забезпечує захист персональних даних за допомогою впровадження комплексних заходів безпеки, зокрема:
– ТОВ «СІМПЛ МАНІ» обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню, відтворенню і поширенню інформації, зокрема, і в сфері захисту персональних даних та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів;
– в ТОВ «СІМПЛ МАНІ» функціонує процедура збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них. Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення;
– персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) обробляються у такий спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб;
Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини, громадська приймальня якого розташована за адресою: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, тел.: (044) 253- 75-89; 0800-50-17-20.
З додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: www.ombudsman.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://minjust.gov.ua/
Згода Споживачів на обробку персональних даних за посиланням:
https://smoney.com.ua/flatpage/zgoda-na-obrobku-pd/


ДО УВАГИ!

Термін «Споживач» та «Клієнт» вживаються в цьому документі у значеннях, наведених в Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»», а саме:

«Споживач» - фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;

«Клієнт» - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу.

ТОВ «СІМПЛ МАНІ» наступним повідомляє:

у разі несанкціонованого доступу або зміни інформації Споживача в системах дистанційного обслуговування ТОВ «СІМПЛ МАНІ» - Споживачу рекомендується негайно поінформувати про це ТОВ «СІМПЛ МАНІ» шляхом направлення відповідного письмового інформаційного повідомлення на електронну адресу ТОВ «СІМПЛ МАНІ»: info@simplemoney.com.ua, або у інший зручний для Споживача спосіб, в тому числі за телефоном Контакт-Центру ТОВ «СІМПЛ МАНІ»: +38(098)218-68-28; +38(095)218-68-28.